location

Oferta

Leasing finansowy, Pożyczka leasingowa

Leasing finansowy i jego zalety

Często mówiąc o leasingu, mamy na myśli leasing operacyjny, który jest usługą polegającą na oddaniu w użytkowanie wybranego przez klienta przedmiotu, zakupionego przez firmę leasingową, w zamian za raty leasingowe. Całość obciążona jest podstawową stawką podatku VAT, czyli obecnie 23%. W przypadku gdy dany środek trwały może zostać nabyty na fakturę bez podatku VAT (faktura VAT marża, umowa sprzedaży), bądź przy niższej stawce VAT, np. 8%, leasing finansowy (kapitałowy) jest korzystniejszą formą finansowania. Traktuje się go jako „dostawa towarów”, dlatego też objęty jest taką samą stawką VAT co przedmiot leasingu. Umożliwia też skorzystanie z uprzywilejowanej amortyzacji (jednorazowej) lub odliczenia podatku VAT od całej wartości przedmiotu już w pierwszym miesiącu zawarcia umowy.

Przez cały okres trwania leasingu finansowego przedmiot leasingu jest własnością Leasingodawcy. Nie ma możliwości jego wykupu – zapłata ostatniej raty powoduje, że przedmiot leasingu staje się własnością Leasingobiorcy. Podatek VAT naliczany jest w całości, jednorazowo na początku transakcji. Rata składa się z dwóch części: kapitałowej (spłata wartości) oraz odsetkowej, która stanowi koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (Leasingobiorcy).

Leasing finansowy to korzystne rozwiązanie, ponieważ:

 • nie powoduje zbędnego kosztu w przypadku przedmiotów zakupionych bez VAT lub przy obniżonej stawce VAT
 • stwarza możliwość optymalizacji podatkowej (m.in amortyzacji jednorazowej przyspieszonej)
 • nie obniża zdolności kredytowej Leasingobiorcy
 • pozwala dokonywać amortyzacji przedmiotu
 • do kosztów uzyskania przychodu można zaliczać: amortyzację, odsetkową część raty oraz koszty eksploatacji
 • umożliwia elastyczny okres trwania umowy nie uzależniony od stawki amortyzacji przedmiotu leasingu

Pożyczka leasingowa i jej zalety

Finansowanie środków trwałych w firmie może być zrealizowane także z zastosowaniem popularnej alternatywy dla kredytu i leasingu, czyli pożyczki leasingowej. Nie jest ona jednak udzielana przez banki, lecz przez firmy leasingowe, a tym samym procedura jej udzielenia jest znacznie prostsza, niż w przypadku kredytu. Jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT, a także dla ubiegających się o dotacje unijne. Pozwala też na skorzystanie z dłuższego okresu finansowania.

Z racji tego, że pożyczka leasingowa jest zbliżona do kredytu, właścicielem środka trwałego od samego początku jest Pożyczkobiorca. W tym przypadku to Klient dokonuje np. rejestracji samochodu w miejscu właściwym dla siedziby jego firmy. Z tego powodu między innymi jest często wykorzystywana w finansowaniu pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym.

Na pożyczkę leasingową warto zdecydować się z kilku istotnych względów:

 • brak ograniczeń prawnych dotyczących czasu jej trwania (od kilku miesięcy do nawet kilku lat)
 • możliwość dokonywania amortyzacji przedmiotu (jednorazowo lub w miesięcznych ratach)
 • raty pożyczki nie są obciążone podatkiem VAT, co powoduje niższe miesięczne należności (VAT od zakupu odliczany jest jednorazowo)
 • odsetkowa część raty, amortyzacje środka trwałego oraz ewentualne prowizje mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy
 • mniej rygorystyczne procedury oceny zdolności finansowej niż w przypadku kredytu bankowego

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących leasingu finansowego lub pożyczki leasingowej serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Pozostajemy do Państwa dyspozycji oraz służymy swoją wiedzą i wsparciem!